Altrimex streeft een personeelsbeleid na waarin de doelstellingen van medewerkers en die van het bedrijf parallel lopen en waarbij iedere medewerker gestimuleerd wordt in het slagen van zijn carrière en persoonlijke ontwikkeling als mens.

We hebben respect voor onze klanten, gebruikers en collega’s en hebben vertrouwen in elkaars mogelijkheden en bedoelingen. We zijn ervan overtuigd dat mensen het beste werken in een omgeving van vertrouwen waarbij open communicatie centraal staat. We handelen met de wetenschap en de overtuiging dat mensen binnen Altrimex onze grootste asset is.