Altrimex wil zijn vooraanstaande plaats in de markt van doseer-, vul- en verpakkingsmachines behouden en door middel van voortdurende innovatie en kwaliteitsbewaking verder uitbouwen.

De perfecte combinatie van kundige, betrokken medewerkers enerzijds en de hoge kwaliteit van de geleverde apparatuur anderzijds maakt dat wij totaaloplossingen op maat bieden. Altrimex neemt  de wensen en eisen van de klant en diens product als uitgangspunt. Afzonderlijke machines en hele lijnen inclusief alle randapparatuur worden klantspecifiek afgewerkt en aangepast.

Altrimex levert een aantoonbare bijdrage aan de efficiency van het verpakkingsproces. Kernbegrippen in onze dienstverlening zijn deskundigheid, flexibiliteit, efficiency en kwaliteit. Dankzij de strategische allianties met onze partners en de samenwerking met gespecialiseerde en internationaal gerenommeerde machinebouwers kenmerken al onze oplossingen zich door innovatief vermogen, hoge efficiency en betrouwbaarheid en  een zeer lage Cost of Ownership.

Omdat de efficiency van een verpakkingsproces nauw samenhangt met het gebruik, verzorgt Altrimex via Altrimex After Sales ook trainingen en periodiek onderhoud en levert zij Service Level Agreements tailor made voor de specifieke situatie. De After Sales service is zodanig ingericht dat er bij onverhoopte storingen een minimum aan productieverlies ontstaat.