Al in een zeer vroeg stadium constateerde Altrimex dat de kracht van het bedrijf moest liggen in het bieden van toegevoegde waarde. Het gaat niet alleen om het leveren van verpakkingsmachines, maar vooral om het bieden van oplossingen. En daar komt kennis en vernuft bij te pas. Dus de specialisten van Altrimex weten niet alleen het fijne van hun machines, maar zijn ook tot in detail op de hoogte van kenmerkende productspecificaties. Het ene poeder wijkt namelijk af van het andere. En geen vloeistof is hetzelfde. Altrimex begrijpt dit en vertaalt deze kennis in echt maatwerk.

We hebben per productsector en vakdiscipline uitstekend opgeleide specialisten in dienst. Iedere klant kan bij iedere vraag rekenen op de meest kundige medewerker. Deze specialist zal samen met u en in overleg met ons uitgebreide netwerk van internationaal gerenommeerde partners op zoek gaan naar de meest optimale verpakkingsoplossing. Altrimex vormt met haar vaste achterban van leveranciers een enorme denktank met een indrukwekkende R&D capaciteit.